29 sierpnia 2018

Bliźniacze ziemie – śladami Niepodległości

Warsztaty filmowo-fotograficzne

   Po zakończeniu etapu rekrutacji do projektu „Bliźniacze ziemie” kolejnym działaniem wynikającym z harmonogramy były warsztaty filmowe i fotograficzne. Zorganizowano 16 godz. warsztatów filmowych i 16 godz. warsztatów fotograficznych. W każdym z warsztatów wzięło udział po 10 osób w wieku 13-25 lat. Oba warsztaty realizowane były w formule 4 dni x 4 godz. i składały się z części treningowo-teoretycznej (pierwsze trzy dni) i z części plenerowej (ostatni dzień warsztatów).
   “Filmowcy” poznali zagadnienia związane z filmem, ekranizacją i twórczością filmową. Program oparty był o naukę tworzenia podstawowego scenariusza, podstawy organizacji planu i działań reżysera, a także obsługi sprzętu audiowizualnego oraz podstaw montażu. “Fotografowie” podczas zajęć poruszali się w obrębie tworzenia zdjęć i obróbki zdjęciowej (tematyka: poznanie budowy i funkcji aparatu, wybrane wiadomości z zakresu teorii fotografii, podstaw optyk, zasady kompozycji kadru zdjęciowego, poznanie różnych dziedzin fotografii, dobór odpowiednich środków w celu uzyskania różnych efektów artystycznych). Młodzież biorąca udział w warsztatach, po ich zakończeniu odpowiedzialna była za zgromadzenie materiałów zdjęciowych i filmowych ze wszystkich działań projektowych, które następnie posłużyły do opracowania folderu, wystawy oraz filmu obrazującego zaangażowanie bronowickiej młodzieży w pielęgnowanie tożsamości lokalnej, narodowej i kulturowej (montaż zleciliśmy zewnętrznemu specjaliście).
   Za przeprowadzenie warsztatów filmowych odpowiedzialny był Marcin Rzońca, stały współpracownik TVP Lublin, operator z zawodu, człowiek mający dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, otwarty, z którym Stowarzyszenie Trzy kropki współpracowało już w przeszłości przy organizacji warsztatów filmowych dla dzieci. Z kolei za przeprowadzenie warsztatów filmowych odpowiadał Arkadiusz Adamczuk, nauczyciel akademicki KUL, z wykształcenia historyk sztuki, z pasji fotograf, absolwent dwuletniej szkoły fotograficznej, reporter, dokumentalista zdjęciowy.
   Materiały zdjęciowe i filmowe będą udostępnione na wystawie zamykającej projekt „Bliźniacze ziemie”.
Jacek Bury

 

Galeria warsztatów filmowo-fotograficznych

 

Rajd szlakiem Powstania Styczniowego i Legionów polskich po Lubelszczyźnie

   Zorganizowany w lipcu 5-dniowy rajd tematyczny był dla młodzieży okazją do interesującego w formie poznawania historii regionu. Rajd odbył się zgodnie z planem. W związku z dużą liczbą chętnych zwiększyliśmy stan uczestników z zakładanych 15 osób na 23. Nie mieliśmy serca odmówić dzieciakom udziału w fajnej przygodzie, tym bardziej, że nie generowało to w sumie dodatkowych nakładów finansowych; część osób kwaterowała w namiotach na terenie ośrodka w Kocku. Miejscem kwatery uczestników rajdu było gospodarstwo agroturystyczne Konarówka w Kocku, którego właścicielem jest p. Andrzej Konarski, wnuk legionisty. Pan Andrzej okazał się dodatkowym „bonusem” rajdu kiedy wieczorem przy ognisku pokazywał pamiątki po swoim dziadku i snuł opowieści o legionowej doli swojego przodka. W trakcie rajdu uczestniczy odwiedzili miejsca związane z historią Polski (Kraśnik, Jastków – groby i kwatery wojenne legionistów z roku 1915: Kock – kwatera wojenna żołnierzy poległych w bitwie pod Kockiem, park z pomnikiem d-cy Samodzielnej Grupy Polesie, gen. Franciszka Kleeberga, Lubartów – kwatera wojenna żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK; podczas obozu na Wołyniu porządkowano groby żołnierzy tej samej jednostki poległych na Wołyniu i pochowanych na cmentarzu w Zasmykach). W trakcie rajdu uczestnicy wzięli ponadto udział w zwiedzaniu Muzeum Wojskowego w Kocku i odbyli kilka tras pieszych (m.in. w rejonie Poleskiego Parku Narodowego na ścieżce oznaczonej jako „Dąb Dominik”. Naszym zamysłem było wprowadzenie grupy w atmosferę leśnej aury i próbę „wejścia” w skórę partyzantów poruszających się w warunkach wywołujących atmosferę sprzed lat. Spływ kajakowy odbył się zgodnie z planem i przysporzył uczestnikom wiele radości i zabawy. Przy tej okazji, już na brzegu, po zakończeniu spływu rozmawiano o warunkach w jakich musieli poruszać się partyzanci w terenie.
   Wieczorem przy ognisku poruszono temat przepraw, budowy mostów pontonowych i improwizowanych przepraw przez rzeki jakie musieli czasem organizować oddziały partyzanckie. Przy tej okazji opowiedziano historię przeprawy żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, którzy w
maju 1944 roku próbując wydostać się z okrążenia w Lasach Szackich przeprawiali się pod ogniem niemieckich karabinów maszynowych przez Prypeć. Pogadanki o historii 27 Wołyńskiej Dywizji przeprowadził dr Piotr Gawryszczak, historyk specjalizujący się w tematyce Żołnierzy Wyklętych i oporu nieformalnych grup młodzieży w Polsce wobec reżimu komunistycznego.
Jacek Bury

 

Galeria rajdu szlakiem Powstania Styczniowego i Legionów polskich po Lubelszczyźnie

 

Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich