15 lutego 2018

O nas

Stowarzyszenie "Trzy Kropki"  zostało zarejestrowane w styczniu 2017. Stworzyło go grono ludzi doświadczonych w działalności organizacji pozarządowych chcących zjednoczyć swoje działania w realizacji wspólnych pomysłów i przedsięwzięć.

Dotychczasowe działania

  1. W roku 2017 wspólnie ze lubelskim oddziałem Stowarzyszenia "Odra - Niemen" Stowarzyszenie zorganizowała V Lubelską Retrospektywę Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" (NNW). Retrospektywa trwała trzy dni i składała się z gali otwierającej, na której były wręczane kombatantom medale "Pro Patria" (UdsKiOR) oraz nagrody Festiwalu: Sygnet Niepodległości i Drzwi do Wolności. W kolejnych dniach prezentowane były filmy nagrodzone i wyróżnione na Festiwalu NNW w Gdyni. Po każdej projekcji odbywał się panel dyskusyjny z udziałem twórców filmu oraz historyków poszerzający tematykę filmu. Projekcje kierowane były do młodzieży szkolnej (współpraca ze szkołami średnimi w Lublinie) i do mieszkańców Lublina. Retrospektywa Festiwalu NNW podobnie jak sam Festiwal to nie tylko projekcje filmowe ale i towarzyszące mu inne wydarzenia kulturalne - spektakle teatralne. Zaprezentowano w sumie 10 filmów dokumentalnych oraz 2 spektakle teatralne. Odbył się również koncert Dominiki Świątek. Projekt realizowany był od 01. 03. 2017 do 31. 05. 2017. Sama Retrospektywa odbyła się w dniach 23. - 25. 04. 2017
  2. Pod koniec 2017 roku Stowarzyszenie Trzy Kropki zorganizowało w ramach umowy z MSZ mini trasę koncertową zespołu Contra Mundum do Wielkiej Brytanii. W ramach minitrasy zorganizowano dwa koncerty zespołu grającego - jak sam określa - patrio rock: w Manchester i Southampton. Przygotowanie trasy objęło zarówno organizację koncertów jak i promocję, logistykę dojazdu i noclegów zespołu. Projekt realizowany był 01. 06. 2017 do 22. 11. 2017. Sama trasa koncertowa odbyła się w dniach 25 - 30. 10. 2017.
  3. Stowarzyszenie Trzy Kropki aktywnie włączyło się w organizację głównego Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" organizując dwa panele tematyczne w ramach Festiwalu odbywającego . Jeden dotyczył wymiany doświadczeń pomiędzy organizatorami i potencjalnymi organizatorami lokalnych Retrospektyw Festiwalu NNW a drugi dotyczył aktywnego udziału organizacji pozarządowych w polityce historycznej państwa z udziałem przedstawicieli ogólnopolskiej Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  4. W roku 2018 Stowarzyszenie zrealizowało VI Lubelską Retrospektywę Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" wspólnie ze Stowarzyszeniem Scena Kultury w partnerstwie z lubelskim Oddziałem IPN. W ramach VI Retrospektywy wprowadzono rozbudowany komponent szkolny, w którym obok pokazów filmów zrobionych przez profesjonalistów zaprezentowano filmy zrobione przez licealistów, które otrzymały wyróżnienia w ramach, adresowanego do młodzieży, konkursu "Młodzi dla Historii", który jest częścią Festiwalu NNW. VI Lubelska Retrospektywa NNW rozpoczęła się galą (nagrody, koncert, projekcja filmu). W sumie w ramach Retrospektywy pokazano 9 filmów (w tym 2 wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4148-0749-7e9f strona 3 z 9 zrealizowane przez licealistów) oraz 3 etiudy filmowe (zrealizowane przez licealistów). W ramach VI Retrospektywy odbyły się również 2 wystawy (fotograficzna i plakatów). Projekt Rozpoczął się w dniu 1. 02. 2018 i zakończy się w dniu 31. 03. 2018. Sama Retrospektywa odbyła się w dniach 25. - 28. 02. 2018.