15 lutego 2018

O nas

Stowarzyszenie "Trzy Kropki"  zostało zarejestrowane w styczniu 2017. Stworzyło go grono ludzi doświadczonych w działalności organizacji pozarządowych chcących zjednoczyć swoje działania w realizacji wspólnych pomysłów i przedsięwzięć.

Dotychczasowe działania

  1. W roku 2017 wspólnie ze lubelskim oddziałem Stowarzyszenia "Odra - Niemen" Stowarzyszenie zorganizowała V Lubelską Retrospektywę Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" (NNW). Retrospektywa trwała trzy dni i składała się z gali otwierającej, na której były wręczane kombatantom medale "Pro Patria" (UdsKiOR) oraz nagrody Festiwalu: Sygnet Niepodległości i Drzwi do Wolności. W kolejnych dniach prezentowane były filmy nagrodzone i wyróżnione na Festiwalu NNW w Gdyni. Po każdej projekcji odbywał się panel dyskusyjny z udziałem twórców filmu oraz historyków poszerzający tematykę filmu. Projekcje kierowane były do młodzieży szkolnej (współpraca ze szkołami średnimi w Lublinie) i do mieszkańców Lublina. Retrospektywa Festiwalu NNW podobnie jak sam Festiwal to nie tylko projekcje filmowe ale i towarzyszące mu inne wydarzenia kulturalne - spektakle teatralne. Zaprezentowano w sumie 10 filmów dokumentalnych oraz 2 spektakle teatralne. Odbył się również koncert Dominiki Świątek. Projekt realizowany był od 01. 03. 2017 do 31. 05. 2017. Sama Retrospektywa odbyła się w dniach 23. - 25. 04. 2017
  2. Pod koniec 2017 roku Stowarzyszenie Trzy Kropki zorganizowało w ramach umowy z MSZ mini trasę koncertową zespołu Contra Mundum do Wielkiej Brytanii. W ramach minitrasy zorganizowano dwa koncerty zespołu grającego - jak sam określa - patrio rock: w Manchester i Southampton. Przygotowanie trasy objęło zarówno organizację koncertów jak i promocję, logistykę dojazdu i noclegów zespołu. Projekt realizowany był 01. 06. 2017 do 22. 11. 2017. Sama trasa koncertowa odbyła się w dniach 25 - 30. 10. 2017. 
  3. Stowarzyszenie Trzy Kropki aktywnie włączyło się w organizację głównego Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" w 2017 organizując dwa panele tematyczne w ramach Festiwalu odbywającego . Jeden dotyczył wymiany doświadczeń pomiędzy organizatorami i potencjalnymi organizatorami lokalnych Retrospektyw Festiwalu NNW a drugi dotyczył aktywnego udziału organizacji pozarządowych w polityce historycznej państwa z udziałem przedstawicieli ogólnopolskiej Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  4. W roku 2018 Stowarzyszenie zrealizowało VI Lubelską Retrospektywę Festiwalu Filmów Dokumentalnych "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" wspólnie ze Stowarzyszeniem Scena Kultury w partnerstwie z lubelskim Oddziałem IPN. W ramach VI Retrospektywy wprowadzono rozbudowany komponent szkolny, w którym obok pokazów filmów zrobionych przez profesjonalistów zaprezentowano filmy zrobione przez licealistów, które otrzymały wyróżnienia w ramach, adresowanego do młodzieży, konkursu "Młodzi dla Historii", który jest częścią Festiwalu NNW. VI Lubelska Retrospektywa NNW rozpoczęła się galą (nagrody, koncert, projekcja filmu). W sumie w ramach Retrospektywy pokazano 9 filmów (w tym 2 wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4148-0749-7e9f strona 3 z 9 zrealizowane przez licealistów) oraz 3 etiudy filmowe (zrealizowane przez licealistów). W ramach VI Retrospektywy odbyły się również 2 wystawy (fotograficzna i plakatów). Projekt Rozpoczął się w dniu 1. 02. 2018 i zakończy się w dniu 31. 03. 2018. Sama Retrospektywa odbyła się w dniach 25. - 28. 02. 2018.
  5. Współorganizacja wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS wydarzenia "Polska - Japonia. Sto lat doświadczeń", który odbył się 22 marca 2019 w setną rocznicę nawiązania stosunków pomiędzy Polską i Japonią. Na Wydziale Politologii odbył się panel naukowy "Międzynarodowa rola Japonii. Nowe możliwości i potencjalne wyzwania", na którym omówiono bardzo ciekawe aspekty zarówno wewnętrzne jak i geopolityczne dotyczące roli Japonii we współczesnym świecie. Panel poprowadziła prof. Agata Ziętek z UMCS. Panel "Polska - Japonia - dyplomacja naukowa" podczas którego uczestnicy dzielili się bardziej osobistymi wrażeniami z pobytu w Japonii. Panel poprowadziła Aneta Mojduszka. Kolejnym punktem programu był pokaz filmu "Piłsudski Bronisław. Zesłaniec, etnograf, bohater" oraz spotkanie z reżyserem Waldemarem Czechowskim. Daniel Iwanek opowiedział o idei stworzenia w Lublinie "Japońskiego Centrum Kultury i Sztuki" Wieczorem uczestnicy przenieśli się do Centrum Spotkania Kultur gdzie odbył się wernisaż wystawy fotograficznej "Podróże/spotkania z Japonią". Dzień zakończyły koncerty na harfie a potem na bębnach i shamizenie.
  6. Organizacja koncertu Dominiki Świątek pt. “Moja bezbronna Ojczyzno” w ramach Dni Patrona Lublina św. Antoniego. Koncert odbył się w dniu 11 czerwca 2018 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie. Na koncert złożyły się wiersze wybitnych polskich poetów takich jak Juliusz Słowacki czy Zbigniew Herbert z autorską muzyką Dominiki Świątek. Ale także pieśni Jacka Kaczmarskiego i innych twórców współczesnych. Koncert był poetycką wędrówką przez losy Polski – od zaborów po czasy obecne - m.in. „Hymn. Smutno mi, Boże”, „W pamiętniku Zofii Bobrówny”, „Testament mój” – Juliusza Słowackiego, jak również „Guziki”, „17 września” czy „Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniewa Herberta.
  7. Stowarzyszenie realizowało w 2018 projekt „Bliźniacze ziemie - śladami niepodległości” realizowany wspólnie z Komendą Wojewódzką Ochotniczych Hufców Pracy. W ramach projektu proponujemy innowacyjne, a jednocześnie sprawdzone i skuteczne formy zwiększania wiedzy szczególnie młodych osób z zakresu dziejów własnego regionu, własnej "małej Ojczyzny": warsztaty filmowe i fotograficzne ukierunkowane na naukę rejestrowania historii lokalnej, rajd historyczny, obóz, którego integralną częścią jest poznawanie i porządkowanie polskich cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na Wołyniu, produkcję filmu z przebiegu projektu, przygotowanie okolicznościowych koszulek, wydruk folderu popularyzującego podobne formy edukacji historycznej. Istotnym elementem naszego programu jest wspólna z uczestnikami i ze społecznością bronowicką organizacja wydarzenia, połączonego z wystawą będącego z jednej strony okazją do podsumowaniem projektu, a z drugiej - okazją do radosnego świętowania okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości.
  8. Z okazji 100–lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Stowarzyszenie „Trzy Kropki” zorganizowało spektakl „Obserwator – piosenki Jacka Kaczmarskiego”. Spektakl przygotowany przez Studio im. Ziembińskich z Koszalina odbył się 9 listopada 2018 r. i rozpoczynał kilkudniowe obchody 100–lecia odzyskania Niepodległości w Lublinie. Koncert odbył się w Radio Lublin i był transmitowany na żywo na antenie Radia Lublin i Radia Olsztyn oraz w streamingu na stronie Radio Lublin. Projekt został dofinansowany w ramach PW „Niepodległa”, sponsorowany był również przez Azoty Puławy. Partnerem i patronem medialnym było Radio Lublin.
  9. Aktualnie Stowarzyszenie realizuje trzyletnią umowę z Urzędem Miasta Lublin na organizację w latach 2019 – 2021 kolejnych wydarzeń pod nazwą „Retrospektywa Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wykleci”(NNW). W roku 2019 odbyły się już wydarzenia związane z Retrospektywą w dniach 5-9 kwietnia i 3-4 grudnia 2019 . W ramach Retrospektywy odbyły się projekcje filmów nagrodzonych i wyróżnionych na Festiwalu NNW, spotkania z autorami filmów, debaty historyczne. Cechą charakterystyczna lubelskich Retrospektyw jest tzw „komponent szkolny” czyli prezentacje w szkołach dla młodzieży połączone z promocja jednego z konkursów festiwalowych „Młodzi dla Historii".