15 lutego 2018

Kontakt

Stowarzyszenie Trzy Kropki

Fabryczna 3 lokal 3
20-301 Lublin

mail: trzykropki@trzykropki.org.pl

KRS 0000656010
NIP 7123326748

rachunek bankowy
PeKaO SA 25 1240 2454 1111 0010 7286 9731