15 lutego 2018

Kontakt

Stowarzyszenie Trzy Kropki

Lubomelska 1-3 pok 1119
20-072 Lublin

mail: trzykropki@trzykropki.org.pl

KRS 0000656010
NIP 7123326748

rachunek bankowy
PeKaO SA 25 1240 2454 1111 0010 7286 9731