Kim jesteśmy

Celem działania Towarzystwa jest prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz
1) ochrony i popularyzacji historycznego i kulturalnego dziedzictwa narodowego,
2) prowadzenia i wspierania działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej historii Polski,
3) podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej i solidarnościowej,
4) zabezpieczania i ewidencjonowania miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski,
5) promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami,

Retrospektywa Festiwalu Filmowego NNW - Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci