Dwa narody jedno serce-два народи одне серце

Stowarzyszenie Trzy kropki wspiera uchodźców

24 lutego 2022 wszyscy byliśmy poruszeni wybuchem wojny. Później, kiedy opadły pierwsze emocje ruszyliśmy, w zdecydowanej większości na pomoc, najpierw na przejścia graniczne, a potem zgodnie z naszą tradycją – czym chata bogata – przyjmując uchodźców do domów, organizując noclegi, wyżywienie, odzież i co tylko się dało… Z Ukrainy prócz przygnębiających wieści o ginących cywilach, tragediach rodzin, niszczeniu miast i wsi docierały krzepiące informacje o rosnącym oporze militarnym i heroicznych bojach toczonych przeciwko sowieckiemu agresorowi. Na dalekim zapleczu frontu Ukraińcy, chcąc odwdzięczyć się Polakom za wsparcie ruszyli porządkować nasze cmentarze; w Hołobach, Lubomlu, Szpanowie, Ostrówkach, Żurawnikach, Złoczówce… Wielu spośród tych, którzy organizowali te akcje to nasi koledzy, z którymi od lat współpracujemy porządkując polskie cmentarze na Ukrainie i ukraińskie w Polsce.

Od początku trwania wojny Stowarzyszenie Trzy kropki włączyło się w pomoc na rzecz masy uchodźców przybywających do Polski. Na terenie województwa lubelskiego ta fala była większa niż na innych odcinkach granicznych. Od początku w porozumieniu z Hufcem Pracy przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie zorganizowaliśmy zbiórkę odzieży, medykamentów, kocy, żywności i tego wszystkiego co tylko było potrzebne. Planowaliśmy w świetlicy Hufca zrobić tymczasowy punkt noclegowy, w tym celu złożyliśmy projekt do programu PROO i uzyskaliśmy wsparcie finansowe na kwotę 9 000 zł., za którą zakupiliśmy 20 łóżek polowych. Zgłosiliśmy naszą gotowość otworzenia punktu noclegowego do sztabu kryzysowego działającego przy wojewodzie lubelskim. W międzyczasie łóżka były udostępniane w miarę potrzeb uchodźcom przybywającym do Lublina (wypożyczenie na kilka dni – do czasu znalezienia stałego miejsca zakwaterowania). Równolegle prowadziliśmy wspomnianą zbiórkę, a nasi wolontariusze włączali się w segregowanie darów i wydawanie potrzebującym. W dwóch pierwszych miesiącach funkcjonowania punktu przy ul. Łabędziej odwiedziło ok. 600 uchodźców.

Punkt noclegowy ostatecznie nie powstał przy ul. Łabędziej. Kryzys związany z miejscami noclegowymi został rozwiązany dzięki udostępnieniu miejsc (szkolne sale gimnastyczne itp.) podlegających administracji Urzędów Marszałkowskiego i Wojewódzkiego. Ze względu na brak zapotrzebowania w lubelskiej jednostce OHP, 15 łóżek przekazaliśmy do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, który w prowadzonym przez siebie internacie przyjął uchodźców na pobyt długoterminowy (29 osób). Pozostałe 5 łóżek pozostaje do dyspozycji Hufca Pracy OHP przy ul. Łabędziej w Lublinie, który jest organizatorem licznych wyjazdów wolontariuszy na Ukrainę. Łóżka są wykorzystywane przez wolontariuszy wyjeżdżających na Ukrainę z pomocą humanitarną jak również w siedzibie Hufca przy realizacji różnego typu działań adresowanych do uchodźców.Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Funduszu Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030