Projekt LubDokument

Wydarzenie bierze udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Celem tego programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego. Projekt LubDokument wpisuje się więc w te cele promując głównie wydarzenia i postaci związane z Lublinem i Lubelszczyzną.

LubDokument – lubelska szkoła dokumentu filmowego jest projektem skierowanym do nauczycieli historii, j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie, uczniów oraz innych zainteresowanych osób nie tylko z Lublina. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie poszerzającym wiedzę historyczną ukazaną poprzez film dokumentalny jednocześnie mogą zdobyć informacje o realizacji dokumentu filmowego, korzystaniu ze źródeł i materiałów dokumentalnych, atrakcyjnej i ciekawej formie przekazywania wiedzy historycznej. Dokonuje się to poprzez spotkania z realizatorami lub bohaterami prezentowanych filmów. Projekt ma również na celu inspirowanie do poszukiwania śladów historii w najbliższym otoczeniu i przedstawiania ich za pomocą dostępnych środków audio wizualnych.

Promocja województwa odbywa się poprzez przypominanie lokalnych wydarzeń i postaci stanowiących istotny i niezwykły wkład w dziedzictwo kulturowe. Spotkania filmowe odbywają się raz w miesiącu. Towarzyszą im również wystawy tematyczna wyeksponowana w hallu. Dotychczas odbyły się dwa spotkania. W grudniu ubiegłego roku miała miejsce projekcja filmu „Błękitna Armia” i spotkanie z reżyserem Leszkiem Wiśniewskim. 9 lutego 2022 odbyła się prezentacja filmu „Rok1863” w reż. Przemysława Bednarczyka oraz dodatkowo sfilmowana rekonstrukcja Bitwy pod Żyrzynem. Udział wzięli przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej oddziału Ćwieków z Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. Gen. Karola Ziemskiego z Nasutowa oraz reżyser filmu.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa zatytułowana Dokumenty Powstania styczniowego. Wydarzenia-ludzie-tradycja ( z Archiwum Państwowego) pokazująca epizody powstańcze dotyczące Lublina i Lubelszczyzny. Partnerem w realizacji programu było Lubelskie Centrum Konferencyjne, Towarzystwo Edukacji Patriotycznej, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.