Posiedzeniu Komitetu Sterujaco – Monitorujacego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Prezes Stowarzyszenia “Trzy Kropki” uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Sterujaco – Monitorujacego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Dyskutowano miedzy innymi o zmianach w FIO w 2019.