Posiedzenie Komitetu Sterująco – Monitorującego FIO

Prezes Stowarzyszenia “Trzy Kropki” Przemysław Jaśkiewicz reprezentował Radę Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu Komitetu Sterująco – Monitorującego FIO. Posiedzenie odbyło się 29 maja 2019 w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały m.in.:

podsumowanie rozstrzygnięcia konkursu FIO2019,
analiza wpływu kryteriów strategicznych na rozstrzygnięcie konkursu FIO 2019, 
założenia zmian do regulaminu konkursu FIO2020

 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego. W ramach Programu wydzielone zostały cztery priorytety:

  1. Priorytet Małe inicjatywy  – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwość realizacji inicjatyw oddolnych.
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny angażować obywateli w różnej formie, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
  3. Priorytet Aktywni obywatele – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do zwiększenia zaangażowania obywateli w życiu publicznym.
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe – projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.

Podstawą prawną „Programu FIO na lata 2014-2020” jest Uchwała Nr 209/2013 Rady Ministrów z 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz Uchwała Nr 213/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.