Pani Marianna Krasnodębska ps. “Wiochna” została awansowana na stopień kapitana

Wojewoda Lech Sprawka i szef WSzW Lublin płk Jerzy Flis wręczyli awanse na wyższe stopnie wojskowe lubelskim weteranom walk o niepodległość Polski.
Awans na pułkownika odebrał ppłk Marian Pawełczak ps. „Morwa”, a awanse na kapitana por. Marianna Krasnodębska ps. „Wiochna” i por. Jan Jabłoniec ps. „Fiat”.
– To pokolenie, które wychowało się w czasach II RP, wychowankowie systemu edukacji, którego do końca będziemy zazdrościć. Systemu, który sprawił, że młodzi ludzie, niejednokrotnie nastoletni, w sytuacji zagrożenia ojczyzny, podejmowali aktywną walkę zbrojną, z pełnym przeświadczeniem i świadomością zagrożenia życia. Waszymi życiorysami, które są zapisane pięknymi momentami, można byłoby obdzielić wiele osób. Wasze historie są nieprawdopodobne. Jest Wam za co dziękować i gratulować – mówił wojewoda Lech Sprawka.