Lubelska szkoła dokumentu filmowego

LubDokument – lubelska szkoła dokumentu filmowego jest projektem skierowanym do nauczycieli historii, j. polskiego, wiedzy o społeczeństwie, uczniów oraz innych zainteresowanych osób nie tylko z Lublina. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie poszerzającym wiedzę historyczną ukazaną poprzez film dokumentalny jednocześnie mogą zdobyć informacje o realizacji dokumentu filmowego, korzystaniu ze źródeł i materiałów dokumentalnych, atrakcyjnej i ciekawej formie przekazywania wiedzy historycznej.

Projekt ma również na celu inspirowanie do poszukiwania śladów historii w najbliższym otoczeniu i przedstawiania ich za pomocą dostępnych środków audio wizualnych.
Wydarzenie bierze udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego”. Celem programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

9 lutego 2022

Pierwsze spotkanie dotyczące Powstania Styczniowego zapozna uczestników z filmem „Rok1863” w reż. Przemysława Bednarczyka oraz dodatkowo sfilmowaną rekonstrukcją bitwy pod Żyrzynem.

Udział wezmą przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej oddziału Ćwieków z Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. Gen. Karola Ziemskiego z Nasutowa oraz reżyser filmu. 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa zatytułowana Dokumenty Powstania styczniowego. Wydarzenia-ludzie-tradycja ( z Archiwum Państwowego) pokazująca epizody powstańcze dotyczące Lublina i Lubelszczyzny oraz fragmenty wystawy Powstanie Styczniowe stanowiącej własność MDK nr 2

Partnerem w realizacji programu jest Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Towarzystwo Edukacji Patriotycznej.

O realizacji projektu będziemy  informować w wywiadach radiowych, prasowych i telewizyjnych udzielanych w kontekście wydarzenia.