LubDokument

Lubelska szkoła dokumentu filmowego.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Trzy Kropki w ramach programu „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.

Celem tego programu jest pielęgnowanie polskości i wartości patriotycznych przez mieszkańców województwa lubelskiego.

Kolejne spotkanie w dniu 18 maja 2022 poświęcone będzie zagładzie Żydów i ratowaniu ich przez polskie rodziny.

Współorganizatorem jest Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lubelski Węgiel Bogdanka, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, IPN oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.

W programie proponujemy:

2 Wystawy

  1. Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej.

Wystawa przybliża to zagadnienie, pokazując wybrane aspekty polskiej pomocy zarówno indywidualnej jak i zorganizowanej, podejmowanej na terenie okupowanej Polski, ale również poza jej granicami poprzez polskie władze na uchodźctwie i jako indywidualne inicjatywy polskich dyplomatów. Wystawa przedstawia również szerszy kontekst okupacyjnej rzeczywistości i terroru okupanta, a także represje, które dotknęły osoby zaangażowane w pomoc Żydom. Nie pomija również problemu donosicielstwa i innych działań części Polaków utrudniających udzielanie pomocy.” (IPN)  1. Tak jakby nas nigdy nie było – Aktion Reinhardt.

Wystawa została poświęcona jednemu z najbardziej krwawych rozdziałów historii w okresie 1942–1943.Za datę symbolizującą rozpoczęcie akcji eksterminacyjnej uznaje się 16/17 marca 1942 r., gdy do Bełżca przywieziono pierwszy transport Żydów z lubelskiego getta. Plansze pokazują likwidację getta w Lublinie, powstałe specjalnie na potrzeby Aktion “Reinhardt” obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince oraz włączone w realizację mordu niemieckie obozy koncentracyjne KL Lublin (Majdanek) i KL Auschwitz.”2 Filmy

  1. Polacy na ratunek Żydom. Rodzina Jaroszów.” reż. Bogna Bender- Motyka

Cykl ten poświęcony ludziom, którzy z narażeniem życia pomagali przetrwać ludności żydowskiej podczas II wojny Światowej.

Cała rodzina Jaroszów przez cały okres okupacji pomagała Żydom w getcie w Piaskach. Bardzo często dom i zabudowania gospodarcze rodziny Jaroszów służyły Żydom do ukrycia się podczas łapanek, po których następowały represje oraz wywóz do miejsc zagłady. Jaroszowie otaczali także szczególną opieką żydowską rodzinę Lewinów, wysiedloną z niemieckich terenów – Wolfa Lewina i jego dwie córki Gertrudę i Hanę. Pomagali im w ukrywaniu się, dostarczając żywność i materiały pierwszej potrzeby. Pomagali także ukrywać się Józefowi Honigowi, zaprzyjaźnionemu z rodziną Żydowi z Piask. Za swoją okupacyjną działalność Jaroszowie otrzymali w 2001 r. medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.

Historię opowiada rodzeństwo śp. Maksymilian Jarosz oraz ostatnia żyjąca z rodziny, Marianna Krasnodębska z d. Jarosz, autorka „Wspomnień o zaginionym świecie żydowskim w Piaskach”.

  1. Lubelskie Ślady akcji Reinhardt.” – reż. Marek Duda

Film zrealizowany przez Państwowe Muzeum na Majdanku przybliżający miejsca na terenie Lublina i okolicy, związane z operacją, która pochłonęła blisko dwa miliony Żydów zgładzonych w latach 1942–1943. W Lublinie zlokalizowane były ośrodki terroru i pracy przymusowej, magazyny i bocznice przeładunkowe. A przede wszystkim urzędy, z których niemieccy i austriaccy naziści planowali i koordynowali wymierzone w Żydów zbrodnie. Współczesny wygląd poszczególnych budynków i miejsc jest przyczynkiem do opowieści o ich historii i funkcjach, które nadali im sprawcy akcji „Reinhardt”. Przekaz wzbogacają zdjęcia i materiały archiwalne oraz fragmenty relacji świadków.”