95. urodziny porucznik Marianny Krasnodębskiej

Marianna Krasnodębska w 1940 roku, już w wieku 17 lat wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, a od 1941 roku udzielała się w „Wojskowej Służbie Kobiet” – Armii Krajowej. Tam pod pseudonimem „Wiochna” pełniła funkcję dowódcy drużyny i łączniczki AK z Żydowską Organizacją Bojową w rodzinnej miejscowości.
 

Od samego początku II wojny Światowej wraz z całą rodziną (Jaroszów) czynnie zaangażowana w konspirację w rodzinnej miejscowości. Od momentu powstania getta w Piaskach, w 1942 roku, wraz z całą rodziną pomagała Żydom. Opiekowała się wówczas żydowską rodziną Lewinów dostarczając żywność i materiały pierwszej potrzeby. W 2001 roku rodzina Jaroszów otrzymała medal „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Swoje przeżycia opisała we wspomnieniach.

 

 
Od 1989 roku bierze aktywny udział w życiu społecznym. Uczestniczy w  wydarzeniach patriotycznych i rocznicowych organizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki, a także  szkoły, biblioteki i instytucje kulturalno-oświatowe prowadzi zajęcia edukacyjne na terenie Lublina i województwa lubelskiego jako świadek historii.
 
W ten sposób Krasnodębska wśród młodzieży upowszechnia wiedzę dotyczącą walk i męczeństwa Narodu Polskiego w czasie II wojny światowej. Została wybrana przez członków Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) na matkę chrzestną sztandaru.

Pani Marianna jest również członkiem naszego Stowarzyszenia. Wojewoda Lubelski – prof. Przemysław Czarnek osobiście odwiedził panią porucznik.

 

 

Wszystkiego najlepszego Pani Mariano!