„100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”

8 sierpnia 2018r., w Lublinie odbyło się losowanie bohaterów w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”. Organizatorami konkursu są: Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP.

 

W losowaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, główny organizator w Biurze Edukacji Komendy Głównej OHP Dorota Słomska, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury, historyk Przemysław Jaśkiewicz ze Stowarzyszenia „Trzy Kropki”oraz reprezentanci uczestników OHP Damian Piekoś i Adrian Ryszkowski.

 

Każdej jednostce OHP przydzielono wylosowanych bohaterów w czterech obowiązkowych kategoriach konkursowych: bohaterów związanych z działaniami militarnymi; polityków; przedstawicieli duchowieństwa; reprezentantów różnych grup społecznych, zawodowych i ekonomicznych, ludzi nauki, sztuki i kultury. Dodatkową, piątą kategorią konkursową dla chętnych stanowią bohaterowie „małych ojczyzn”.

Uroczysta Gala odbędzie się w listopadzie 2018

 

Więcej szczegółów na stronie Komendy Wojewódzkiej OHP http://www.lubelska.ohp.pl/index.php/konkursy/3714-100-bohaterow-na-100-lecie-niepodleglosci-losowanie-bohaterow-dla-wk-i-ckiw

 

GALERIA